Utbildning

Publicerat 2013-01-24 av Magnus Ledin


Svenska Budo & Kampsportsförbundets tränarutbildningar vänder sig i första hand till alla aktiva inom SB&K.

Kontakta ledin [at] budo [dot] se (Magnus Ledin) om ni vill arrangera en tränarutbildning.

Tränarutbildningar 2015

Tränarutbildning steg 1 i Stockholm 5-6 december

Tränarutbildning steg 2 i Stockholm 5-6 december

Tränarutbildning steg 3 i Göteborg 28-29 november samt 23-24 januari

PDF:er om kurserna

Kursplan tränarutbildning steg 1

Kursplan tränarutbildning steg 2

Kursplan tränarutbildning steg 3

Kursplan barnledarutbildning

Kursplan klubbledarutbildning

SISU Plattformen - Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning

Plattformen är idrottens barn- och ungdomsledarutbildning. Här lär du dig grunderna för hur du blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Du kommer att utveckla dina ledaregenskaper och knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Plattformen tar upp ämnen som barn och ungdomars utveckling, barnet/ungdomen i centrum samt ledarskap och pedagogik i praktiken. Utbildningen är densamma oavsett vilken idrott du är verksam inom. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Detta är en fantastisk chans för alla klubbar som har barn och ungdomsgrupper att utbilda sina ledare. Anmälan görs direkt till SISU.

Utbildningen är likvärdig SB&Ks barnledarutbildning. Mer information och kursdatum för plattformen finns HÄR.

Idrottens Elittränarutbildning (ETU)

Utvecklingsprogram för vidareutbildning av tränare på nationell eller internationell elitnivå med möjlighet till certifiering som Idrottens elittränare. SISU Idrottsutbildarna inbjuder i samarbete med RF till utvecklingsprogrammet Idrottens Elittränarutbildning. Tränaren skall vara verksam på elitnivå och vara rekommenderad av sitt SF. Med elitnivå menas landslag, riksidrottsgymnasier eller föreningsverksamhet i de högsta divisionerna. 

Denna utbildning motsvarar SB&Ks utbildningsnivå 4(ENSSEE-4).
Mer information finns HÄR.

SISU Idrottens föreningslära (IFL)

Idrottens föreningslära är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik, föreningsrätt, förenings-, organisations- och verksamhetsutveckling.Idrottens föreningslära i dess nuvarande form innehåller tre steg och erbjuds föreningar och förbund över hela landet, om än i lite olika omfattning. Så här ser läget ut idag:

Grunden - ett introduktions- och inspirationspaket som innehåller det mest elementära vad gäller föreningskunskap och föreningsutveckling. Genomförs på cirka tre timmar eller mer och riktar sig till alla organisationsledare. Ett särskilt material är framtaget. Materialet beställs via SISU Idrottsböcker. Det finns utbildade utbildare i alla distrikt och i flera förbund.

Fortsättning - ett mer omfattande utbildningspaket där vi fokuserar på fem områden - föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Genomförs på cirka 15 timmar eller mer och riktar sig i första hand till hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen. 
Fördjupning - tematräffar i olika aktuella ämnen, som till exempel årsmötet, valberedningsarbete, bokföring, skatter och avgifter, ordföranderollen, optimal samverkan i styrelsen, ideell förening på kommersiella villkor. Genomförs normalt under en dag och erbjuds oftast och redan idag i vårt ordinarie kursutbud. Grunden och Fortsättning är alltså relativt färdiga paket. Kommer du från förening så kontakta ditt SISU-distrikt.

 

Kombinera en elitsatsning med studier

Sport Campus Sweden
Sport Campus Sweden (SCS) är först i Sverige med att erbjuda sportsliga villkor för dig som tänker kombinera en elitidrottssatsning med högskolestudier. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer med flera – och ett tydligt fokus på dig – kan SCS ge dig rätt stöd på din väg mot medalj och examen.
Läs mer om Sport Campus Sweden på www.sportcampussweden.se.

Umeå centrum för idrottsvetenskap
Umeå universitet har en universitetsövergripande policy för kombination elitidrott och studier. Policyn ger dig möjlighet att satsa både på ditt elitidrottande och dina studier. Policyn gäller för universitetets samlade utbildningsutbud.
Läs mer om Umeå centrum för idrottsvetenskap på www.umu.se/centrumforidrottsvetenskap.

Gymnastik- och idrottshögskolan
GIH erbjuder en mycket bred men krävande utbildning i en öppenhjärtig och varm idrottsmiljö med kreativa kontakter mellan lärare och studenter. Du kan utbilda dig till idrottslärare i grundskola eller gymnasium, hälsopedagog eller professionell tränare. Här finns en mångåring utbildnings- och forskningstradition som stärks genom ett formellt samarbete med Karolinska Institutet, Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet.

 • 9
 • 10
 • 7
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj