Nationellt godkänd idrottsutbildning

För elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet. Till elevernas hjälp finns kompetenta lärare med spetskunskaper inom de specifika idrottsgrenarna.

Elitidrott på gymnasiet – RIG och NIU

Det finns två olika möjligheter för elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet: riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). RIG har riksrekrytering medan NIU har lokal/regional antagning.

För närvarande erbjuds tre NIU-utbildningar när det gäller Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter: armbrytning i Storuman, brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) i Kalmar samt jujutsu i Malmö. Information om respektive utbildning finns längre ner på denna sida.

Ansökan till NIU-utbildning görs senast den 1 december för skolstart efterföljande hösttermin.

Riksidrottsförbundet skriver så här på sin hemsida om elitidrott på gymnasiet:

Kombinationen elitidrott och utbildning är en viktig grund i den svenska idrottsmodellen. Varje elitidrottare ska ges möjligheter att satsa helhjärtat på sin idrott, men lika viktigt är att kunna kombinera satsningen med en gymnasieutbildning. Det ger elitidrottaren förstärkta möjligheter att vidareutbilda sig och att komma in på arbetsmarknaden under eller efter avslutad karriär.

Armbrytargymnasiet  

Västeuropas enda armbrytargymnasium, där du får grundläggande träning för att bli fysiskt stark i hela kroppen och en bra armbrytare. Där ingår praktiska övningar som specifik teknik- och armbrytarträning. Du studerar även tränings- och tävlingslära, där får du lära dig om kost och nutrition, hälsa och ledarskap, anatomi och fysiologi och annat som du kan ha nytta av som armbrytare med fokus på sin personliga utveckling

Möjlighet finns också att välja armbrytning som individuellt val om man går ett annat gymnasieprogram.

Skola: Luspengymnasiet, Södra Lapplands Gymnasieförbund
Kommun: Storuman
Samarbetsförening: Storuman Armsport Lappmarken

Kontaktperson:
Sebastian Sjödin, tränare
076-800 42 53 |  sebastian.sjodin@edu.sgy.se

Samverkande underförbund:
Svenska Armsportförbundet

» Ansökningshandlingar

Arkivfoto: Armbrytargymnasiet.

Kampsportsgymnasiet med inriktning BJJ 

Sedan 2020 kan du välja brasiliansk jiu-jitsu som idrottslig inriktning. Under tre pass i veckan fokuseras det på avancerad teknisk och taktisk utveckling inom BJJ. Du tränar på avancerad nivå och läser samtidigt teoretiska kurser i tränings- och tävlingslära.

Möjlighet finns också att välja BJJ som individuellt val om man går ett annat gymnasieprogram.

Skola: Kalmar Fria Läroverk (karta)
Kommun: Kalmar
Samarbetsförening: Apex Kalmar IF

Samverkande underförbund:
Svenska Brasilianska Jiu-jitsuförbundet

Arkivfoto: 021 Grappling.

Ansvar för nationellt godkända idrottsutbildningar

NIU bedrivs genom fyra samverkande parter:

  • Riksidrottsförbundet har inget formellt uppdrag avseende NIU men ska vara ett stöd åt SB&K.
  • Skolverket har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. Skolverket beslutar också vilka huvudmän och idrotter som blir anordnare av NIU.
  • Kommunen eller enskild huvudman är anordnare (huvudman) av och ansvarig för NIU.
  • Svenska Budo & Kampsportsförbundet arbetar i samverkan med huvudman med att utveckla och följa upp NIU-verksamheten, anställning av specialidrottslärare och antagningsprocessen till NIU.

Information från Skolverket 

För skolor som vill erbjuda idrottsutbildningar inom gymnasieskolan gäller följande:

En utbildning som har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen får godkännas som en nationell idrottsutbildning. Utbildningen ska också tillstyrkas av specialidrottsförbundet.

Mer information om RIG och NIU finns på Skolverkets hemsida.

Kontakt gällande utbildningsfrågor 

utbildning@budokampsport.se

51
43
52