Kampsportsutredning gjord av Sweco på uppdrag av RF-SISU Stockholm

Idag presenterade Sweco och RF-SISU en stor kampsportsutredning. Utredningen handlade i stora drag om föreningars lokaler och vilka behov som kan finnas kring detta. Bland annat framgår att 46 procent av tillfrågade föreningarna har privata lokaler.
”…så många som 46% av de 180 föreningar som svarat på enkäten hyr privat. Att hyra privat kan vara positivt då man disponerar lokalen, men innebär ofta också en osäkerhet. Hur länge gäller kontraktet? Vad gör föreningen om hyran går upp? Den osäkerheten sliter på de som är engagerade som ledare och sitter i styrelsen i en ideell förening.”, skriver RF-SISU Stockholm på sin hemsida.

16 april 2020  |  Jonathan Broberg

Här finns artikeln att läsa och här är utredningen i sin helhet.

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57