Thabo Motsieloa välkomnar Anläggningsguiden

ANLÄGGNINGSGUIDEN. Profilen hoppas att guiden blir en viktig länk framöver.
(Foto: Privat samt Niclas Jönsson/Bildbyrån [montage])

30 december 2022  |  Mats Lilja

På annandagen släpptes Svenska Budo & Kampsportsförbundets Anläggningsguide. Där berättas om förbundets 27 aktiva idrotter och deras lokalbehov. Under rubriken Framtidens kampsportsanläggningar finns flera artiklar om hur man kan tänka framöver när det gäller moderna och praktiska lokaler.

En som har varit djupt involverad i anläggningsfrågan under en längre tid är kampsportsprofilen Thabo Motsieloa, som är aktiv i såväl förening (Södermalms Shaolin), underförbund (Svenska Allstyleförbundet) som distrikt (Stockholms Budo & Kampsportförbund).

På senare år har han bland annat medverkat i TV4:s Nyhetsmorgon samt anordnat paneldebatt på Sergels Torg i Stockholm när det gäller dessa frågor.

– Jag tycker att guiden är ett bra och nyttigt stöd. Den ger en lekman en snabb överblick av de olika kampidrotternas behov, säger han.

Framför allt tycker han att det är viktigt att det tydliggörs att flertalet av förbundets idrotter, samt även idrotter i andra specialidrottsförbund, i många fall har liknande lokalbehov.

– Anläggningsguiden pekar ju på att många av de här behoven är i överenstämmelse med varandra, vilket borde vara en fördel när man projekterar anläggningar. Vissa av idrotterna är lite större och kan behöva egna rum men många idrotter har snarlika behov och kan dela rum med varandra. Det blir åskådliggjort genom den här guiden. Det gör det också lättare för politiker och andra beslutsfattare att överblicka och samordna behoven.

Thabo Motsieloa menar att det även ligger i tiden att olika kampsporter och discipliner samsas under samma tak.

– Den moderna kampsportsklubben idag inkorporerar redan flera kampidrotter. I min förening utövar vi kickboxning, sanda och allstyle i samma lokaler. Många andra föreningar håller på med BJJ, MMA och submission wrestling och kanske kryddar med lite thaiboxning.

Han fortsätter:

– Om en förening kan få de här idrotterna att samsas i sina lokaler så är det klart att även när man ordnar hallar i kommunal regi så går det att åstadkomma överlappande funktioner och multipurpose-lösningar. Tack vare Anläggningsguiden kanske man lättare förstår, och kan få idéer för, hur man ska lösa multifunktionaliteten.

Enligt Thabo Motsieloa brottas fortfarande många föreningar med effekterna av coronapandemin, något som blev extra kännbart för dem som inte hade sin verksamhet i offentliga lokaler.

– Jag tycker att medvetenheten om behovet av kommunalt finansierade lokaler för kampidrott har ökat. Pandemin försatte oss nära nog i panikläge, den blottlade att det fanns grundläggande strukturella problem. De hade funnits där hela tiden men när pandemin kom så fick de full effekt. Andra idrotters föreningar kunde lämna idrottshallen och vänta på att dyka upp igen, idrottshallen stod ju kvar. Men många kampsportsföreningar som hade egna lokaler, men som inte kunde bedriva träning, fick lägga ner. Och andra är fortfarande starkt ärrade, säger han.

Projektering av nya kommunala kampsportslokaler pågår just nu i en rad av Sveriges största städer. Flera av dem vänder bland annat blickarna mot nybyggda mångmiljonsatsningen Kampsportens Hus i Köpenhamn, som det berättas om i ett reportage i Anläggningsguiden.

Även Thabo Motsieloa ser ljusare på möjligheterna till bra lokaler framöver.

– Men vi måste förändra grunden för kampsportsföreningarna, understryker han. Att vi inte har egna lokaler som är kommunalt finansierade är en följd av hur man har betraktat kampidrotterna – och även hur kampidrotterna har betraktat sig själva. Vi ska bli respekterade idrotter på samma villkor som alla andra idrotter. Men mer behöver göras och nu gäller det att vi inom kampsporten är uthålliga, vilket vi inte alltid har varit. Jag hoppas att guiden kan vara en viktig länk i kedjan framöver.

Mer information

Anläggningsguiden finns publicerad på vår nya undersida Anläggning.

Tidigare artiklar:
» Förbundet tar fram anläggningsguide
» Premiär för Anläggningsguiden
» Projektledaren Mats Lilja om arbetet med Anläggningsguiden

Text: Mats Lilja

56
48
57