”Vi ville få ett bra underlag för att kunna visa på behoven”

På torsdagen släpptes en stor kampsportsutredning gjord av Sweco på uppdrag av RF-SISU Stockholm. Utredningen handlar i stora drag om lokalfrågan kopplat till budo och kampsporter i Stockholm.
– Upprinnelsen till utredningen är egentligen sådan att våra duktiga konsulenter hade örat mot marken, säger Roger Vintemar, verksamhetschef kommunikation, anläggningar och påverkan på RF-SISU Stockholm, till budokampsport.se.

21 april 2020  |  Jonathan Broberg

RF-SISU Stockholm presenterade tillsammans med Sweco en kampsportsutredning modell större och djupare under torsdagen.

Utredningen, som främst behandlar lokalfrågan i Stockholm för budo och kampsporter, visar på flera intressanta slutsatser. En är att 46 procent av de tillfrågade föreningarna har privata träningslokaler.

Roger Vintemar är verksamhetschef kommunikation, anläggningar och påverkan på RF-SISU Stockholm. Han menar att en stor lärdom man har fått av utredningen är just att många föreningar med privata lokaler har lite kontakt med sina kommuner.
– Jag tror att det kan säga en hel del. Dels behöver kanske kommuner vara mer uppsökande, samtidigt behöver de också få kännedom om vilka föreningar som finns. I slutändan ser vi att mindre kontakt med kommuner också innebär att man söker bidrag och stöd i mindre utsträckning.

Vintemar menar också att själva uppkomsten av utredningen var en frukt av att det fanns ett stort behov av den.
– Upprinnelsen till utredningen är egentligen sådan att våra duktiga konsulenter hade örat mot marken. När de har haft kontakt med föreningar har de snappat upp att lokalfrågan kan vara ett bekymmer. Vi ville få ett bra underlag för att kunna visa på behoven och påverka kommuner i vårt distrikt

Utredningen är förvisso gjord utifrån Stockholms behov, men Vintemar tror att den även kan vara vägledande för föreningar och kommuner ute i landet.
– Ja, det är jag säker på att den kan vara. Kommuner vill säkra att barn och ungdomar har goda förutsättningar för att bedriva idrott. Studien visar att kampsporten växer och då behöver också kampsportens behov tillgodoses för att man ska kunna underlätta för det.
– Studien visar att kampsportens roll är unik då den är en mötesplats över åldersgränser och för att den ska fortsätta kunna vara det måste det finnas bra lokaler att vara i. Och där behöver föreningar få stöd.

Om en kampsportsförening vill ha stöd av er på RF-SISU Stockholm, utefter den här utredningen, kan de kontakta er då?
– Vi har 3 400 föreningar i Stockholm, så vi kan tyvärr inte hjälpa till med att leta efter lokaler. Är man nyfiken på mer information runt utredningen eller strategiskt tänkande så finns vi och inte minst våra konsulenter tillgängliga för hjälp med utbildning och bildning. Till sist så kan man söka projektstöd för anläggningar via RF:s anläggningsstöd som vi administrerar på delegation. Det stödet kan man söka för nya lokaler och även i viss mån för renovering av befintliga.

Här kan du del av hela kampsportsutredningen.

Text: Jonathan Broberg

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

2
8
10