Jämställdhetskartläggningen presenterades inom förbundet

SB&K | Inbjudna åhörare verksamma inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet lyssnade till projektledarens presentation av rapportens huvuddrag.

6 maj 2021  |  Mats Lilja

På onsdagskvällen (den 5 maj) presenterade Sara Wiggberg, projektledare för 50/50. På riktigt., den jämställdhetskartläggning som genomfördes under 2020 och publicerades i april 2021. Presentationen hölls digitalt och deltog gjorde bland annat personer från SB&K:s styrelse, kansli och distrikt samt representanter för flera olika underförbund och valberedningar.

Viktiga delar av kartläggningen gicks igenom såsom bakgrund, statistik och representation samt slutsatser och rekommendationer. En genomgående röd tråd i kartläggningen var självbilden inom förbundet att kampsporten är jämställd.

Siffror och berättelser från främst kvinnor visar att det är en mer komplicerad verklighet. SB&K har enligt svaren i undersökningen en bit kvar för att nå de jämställdhetsmål om 40/60-representation som gäller för svensk idrott senast 2025.

Efter genomgången öppnades det upp för frågor från åhörarna. Flera intressanta och viktiga inspel kom – jämställdhetsarbetet engagerar och skapar diskussion.

I samband med presentationen lanserades också den nya sidan för projektet, där uppdaterad information om jämställdhetsarbetet kommer att finnas. Denna sida nås via Förbund50/50. På riktigt.

Text: Sara Wiggberg/Mats Lilja

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

1
5
4