”50/50. På riktigt.” − SB&K:s första jämställdhetskartläggning är klar

SB&K | I början av 2020 inleddes projektet för att kartlägga jämställdheten mellan kvinnor och män inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess underförbund och distrikt. Nu är kartläggningen klar och rapporten finns publicerad här på hemsidan.

6 april 2021  |  Mats Lilja

Projektledaren Sara Wiggberg träffar ni i en separat artikel.

Arbetet med jämställdhetskartläggningen inleddes då projektet drogs i gång i början av 2020 (med nuvarande namn sen i april 2020). Syftet har varit att kartlägga, analysera och påverka strukturer och normer inom förbundet. Jämställdheten har analyserats utifrån de två juridiska könen i Sverige – kvinnor och män.

Det som undersöktes var verksamheten i SB&K:s samtliga underförbund under 2019. Det totala medlemsantalet var då ungefär 52 500 medlemmar, varav 36 500 var män (ca 70%) och 16 000 var kvinnor (ca 30%).

Den färdiga rapporten innehåller enkätsvar från 788 aktiva medlemmar. Dessutom har två gruppintervjuer och fyra individuella djupintervjuer genomförts.

Bland de då 17 underförbunden hade endast fyra förbund en jämn könsfördelning (maximalt 60% av endera kön) bland sina medlemmar, och endast fem av underförbunden hade en jämn könsfördelning i sina styrelser. Tre UF-styrelser bestod enbart av män.

För distriktsförbunden hade endast ett av sju distrikt en jämn könsfördelning bland sina medlemmar. Ingen styrelse uppnådde jämn könsfördelning.

Ladda ner rapporten:
Jämställdhetskartläggning Svenska Budo & Kampsportsförbundet
– är vi redan jämställda?

Rapporten är offentlig och fri för alla att läsa och dela. Internt utbildningsmaterial kommer dessutom att tas fram för SB&K och dess anslutna underförbund, distrikt och idrottsföreningar.

Text: Mats Lilja/Sara Wiggberg

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

47
38
39