SB&K Logotype

SB&K startar föreläsningsserien ”Tar grepp om”

DEMOKRATIDROTT | Inom ramen för projektet Demokratidrott kommer SB&K att under hösten att starta upp en gratis digital föreläsningsserie. Den kommer att heta Tar grepp om och kommer att djupdyka i ämnen relaterade till föreningsidrott.
– Vår förhoppning är att synliggöra och diskutera ämnen tillsammans med våra medlemmar, säger Demokratidrotts projektledare Astrid Hultin Svensk till budokampsport.se.

2 november 2021  |  Jonathan Broberg

Demokratidrott är SB&K:s projekt kring föreningsdemokrati. Projektet syftar till att se över och utveckla föreningsläran och föreningsdemokratin inom förbunden, föreningarna och bland dess medlemmar.

Under hösten kommer förbundet att lansera föreläsningsserien Tar grepp om. Tanken är att den ska ta upp ämnen som rör föreningsidrott.
– Vi hoppas att det blir ett kul, enkelt och bra sätt för våra medlemmar att kunna skaffa mer information.

Första föreläsningsämnet är klart
Första ämnet Tar grepp om är redan bestämt. Det kommer att handla om medlemskapets rättigheter och skyldigheter. Föreläsare blir RFSISU:s jurist Linus di Zazzo.
– Det blir kul och intressant. Vi ska bara spika ett definitivt datum, så går vi ut med mer information kring det och hur man anmäler sig, säger Astrid Hultin Svensk.

Tar grepp om är kostnadsfritt. Anmälan kommer ske via idrottonline och själva föreläsningen kommer att ske i Teams. I anmälan kommer det även gå att skicka frågor i förväg till föreläsaren.
– Vi tycker det är viktigt att föreläsningarna inte blir monologer. Vi vill snarare att de ska bli diskussionsmöjligheter och att besökarna känner att det här verkligen är till för dem, avslutar Astrid Hultin Svensk.

För mer frågor kring Demokratidrott i allmänhet, men föreläsningsserien i synnerhet, kontakta Astrid på astrid@budo.se

Här finns mer information kring Demokratidrott.

Text: Jonathan Broberg

En kommentar

  1. […] DEMOKRATIDROTT | Inom ramen för projektet Demokratidrott kommer SB&K att under hösten att starta upp en gratis digital föreläsningsserie. Den kommer att heta Tar grepp om och kommer att djupdyka i ämnen relaterade till föreningsidrott.– Vår förhoppning är att synliggöra och diskutera ämnen tillsammans med våra medlemmar, säger Demokratidrotts projektledare Astrid Hultin Svensk till budokampsport.se.Läs mer här! […]

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52