Fredrik Gundmark: Viktigt att värna om föreningsdemokratin

DEMOKRATIVECKAN. Under en veckas tid kommer informationskampanjen Demokrativeckan att synas på budokampsport.se, i syfte att lyfta demokratin inom föreningsidrotten. SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark menar att mycket redan görs i förbund och föreningar, förstås, men det kan alltid göras mer.
– Det är helt klart viktigt att värna om föreningsdemokratin men också att man som medlem verkligen vet om att man får vara med och påverka föreningens eller förbundens riktningar, säger han till budokampsport.se.
(Foto: Magnus Ledin)

5 september 2022  |  Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundet driver projektet Demokratidrott, i syfte att se över och utveckla föreningsläran och föreningsdemokratin inom förbunden, föreningarna och bland dess medlemmar.

Fredrik Gundmark

– Vi vill helt enkelt göra de demokratiska processerna i förbundet lite mer tillgängliga och lite mer lättillgängliga. Det är viktigt att vi bland annat via språkbruk, kommunikation och hur vi uppträder inkluderar medlemmar för den föreningsdemokratiska regler och principer som finns.

– Jag tycker att vi inom SB&K gör mycket bra saker inom det här området, men vi kan också alltid bli bättre.

Fredrik, varför är föreningsdemokratin så viktig?

– Först och främst är det ju så staten vill att idrotten i Sverige ska bedrivas, och det är något vi alla skriver under på eftersom vi får stöd till verksamheten. Och jag tycker också det finns något fint och vackert i att vi äger föreningar tillsammans genom medlemskap och att vi har möjlighet att vara med och påverka arbetet som föreningen ska bedriva.

– Det är helt klart viktigt att värna om föreningsdemokratin men också att man som medlem verkligen vet om att man får vara med och påverka föreningens eller förbundens riktningar.

Demokratin i föreningsidrotten har ofta debatterats och att engagemang i föreningar och förbund ibland känns lågt i kontrast till medlemsantal. En sån mätbar punkt har varit antal besökare på årsmöten.

– Ja, det är något som ofta kommer på tal och där ser vi ju rent generellt att deltagandet känns lågt. Vad det beror på är svårt att säga, men visst kan det vara så att många helt enkelt tycker det är lite krångligt, och kanske tråkigt, att engagera sig på det sättet. Många vill bara idrotta. Men det är kul och viktigt att kunna vara med och påverka hur idrottandet ska ske.

Digitala årsmöten sågs länge som en möjlighet till att locka fler besökare, men efter några år av just digitala möten har inte SB&K ännu kunnat se en uppgång där, snarare kanske tvärtom.

– Digitala årsmöten sågs nästan som en slags frälsare förr. Vi var tidigt ute, redan innan pandemin, och undersökte möjligheten till det. Nu har vi testat det några år och vi ser ingen stor tillökning i besökarantalet. Vi utvärderar och ser över hur vi ska kunna försöka locka fler till årsmötet, för det är viktigt att så många som möjligt är med där.

Text: Jonathan Broberg

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

0
0
0