Välkomna till Demokrativeckan

DEMOKRATIDROTT. Svenska Budo & Kampsportsförbundet driver projektet Demokratidrott. Och inom projektet kommer informationskampanjen Demokrativeckan hållas här på sajten mellan måndag till fredag.
– Vi vill belysa utmaningar såväl som möjligheter för våra medlemmar, säger projektledare Mathias Schiemann.
(Foto: mattsonsfoto.se)

5 september 2022  |  Jonathan Broberg

Under en vecka kommer det på budokampsport.se fokuseras på föreningsdemokratiska frågor.

Det är en informationskampanj framtagen i projektet Demokratidrott som är grunden till Demokrativeckan.

– Framför allt kommer vi ge en inblick i våra föreningars verksamheter och hur dom genom sitt arbete fortsätter garantera idrotten som ett verktyg för demokratisk utveckling. Vi kommer också ta pulsen på några frågor som varit aktuella under året och följa upp vilka insatser som gjorts. Slutligen kommer vi också uppmärksamma tidigare arbeten från förbundets sida som är kopplade till demokratiska frågor. Vi vill belysa utmaningar som möjligheter för våra medlemmar.

Mathias, vad förväntar du dig av kampanjen under veckan?

– Förhoppningsvis lyckas vi sprida och uppmärksamma föreningsidrotten som ett verktyg för demokrati och vilka möjligheter förbundet kan erbjuda för att säkra en fortsatt stark och demokratisk idrottsrörelse. I frågor där verkligheten och riktlinjer inte korrelerar är förhoppningen att genom fortsatt engagemang skapa förutsättningar för förändring.

Text: Jonathan Broberg

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52