Dags att betala medlemsavgift för 2023

FÖRENING. Medlemsföreningar ska årligen rapportera medlemsantal och betala medlemsavgift. Rapportering och betalning av medlemsavgift ska vara hos SB&K senast 31 januari.
(Foto: Nicklas Elmrin/Bildbyrån)

15 december 2022  |  Kansliet

Medlemsrapporten ligger till grund för medlemsavgiften. Medlemsavgiften baseras på antalet inrapporterade medlemmar utifrån de olika medlemsavgifter som underförbund (idrotter) och distrikt har. 

Länk till föreningens rapporteringssida mailades den 14 december till varje förenings kontakt i klubbregistret. Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 januari 2023. 

Skapa faktura

Via länken i mailet når föreningen sin sida för rapportering. Fyll i föreningens medlemsantal, bekräfta uppgifterna och tryck på “spara rapporten”. Faktura på föreningens medlemsavgift skapas och skickas inom ett par minuter till samma mail som länken för rapportering.

Avsändare vid utskick av både länk för rapportering samt faktura är “Svenska Budo & Kampsportsförbundet, info@budokampsport.se”.

Bild: Exempel på rapporteringssida för en förening som är ansluten till armsport samt taido. Armsport har tio medlemmar och taido har tio medlemmar. Eftersom det är 20 olika individer fyller förening i 20 stycken försäkringar.

Om föreningen saknar mail med länk för rapportering:

  1. Kontrollera vilken mailadress som föreningen har i klubbregistret
  2. Kontrollera skräpposten för aktuell mail
  3. Kontakta info@budo.se – var tydlig med vilken förening det gäller och vad ni önskar hjälp med

För att föreningen ska få rösträtt på årsmöte hos distrikt, underförbund och SB&K ska medlemsrapportering samt betalning vara SB&K tillhanda senast 31 januari. Förening som inte rapporterar medlemsantal eller betalar medlemsavgift riskerar i enlighet med stadgarna att uteslutas. 

OBS! Notera att föreningen även ska registrera en årsrapport i IdrottOnline. Bägge rapporterna ska skickas in.

Läs mer
» FöreningMedlemsrapport
» FöreningÅrsrapport

 

5
13
16