Årsrapport från IdrottOnline

Bakgrund

Enligt ett stämmobeslut på Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte den 27 mars 2021 ska alla föreningar ha ett medlemsregister i IdrottOnline, varifrån en årsrapport ska skapas.

Medlemsregistret i IdrottOnline ska uppdateras minst en gång om året. Svarsperioden för årsrapporten inleds den 1 december varje år och avslutas den 31 januari. 

OBS! Notera att denna årsrapport inte ersätter den befintliga medlemsrapporten till SB&K. Bägge rapporterna ska skickas in. 

För att skapa och skicka in årsrapport

  • Logga in på IdrottOnline. Saknar föreningen sida där så finns instruktioner för hur ni aktiverar det här. 
  • Klicka på ”Administration” i toppmenyn. 
  • Klicka på ”Årsrapporter” i vänstermenyn. 
  • Klicka på ”Skapa rapport”. På IdrottOnlines hemsida finns en utförlig manual för hur man genomför detta. 
  • Kontrollera så att alla siffror stämmer. Informationen i rapporten hämtas automatiskt från era egna uppgifter i IdrottOnline. 
  • Är det några uppgifter som inte stämmer? Avbryt rapporteringen, uppdatera er medlemsförteckning och skapa därefter en ny rapport. 

OBS! Glöm inte att klicka på ”Skicka till SF” när ni skapat rapporten, så att informationen når SB&K. 

Steg för steg gällande rapportering till SB&K

  1. Från den 1 december kan föreningen skapa årsrapporten i IdrottOnline och skicka in den till SB&K.
  2. I mitten av december skickar SB&K ut medlemsrapporten för kommande år.
  3. Använd de inrapporterade siffrorna i årsrapporten som underlag till medlemsrapporten.
  4. Årsrapporten, medlemsrapporten samt medlemsavgiften till SB&K ska vara inne senast den 31 januari. Då har föreningen även rösträtt på SB&K:s kommande förbundsstämma.

Vanliga frågor

Vanligt förekommande frågor om årsrapporten samt svar på dessa finns samlade på en egen sida. I de fall förutsättningarna ändrats från föregående år är det noterat i svaret. 

Support

IdrottOnlines support tillhandahåller manualer samt möjlighet till hjälp via telefon, mejl eller formulär.

» IdrottOnline Servicecenter

För stöd eller utbildning i hur föreningen använder IdrottOnline vänder föreningen sig till sitt RF-SISU distrikt. 

» RF-SISU distrikt

47
41
42