Premiär för Anläggningsguiden

ANLÄGGNINGSGUIDEN. Ny publikation på 84 sidor om våra idrotter och vad de behöver för sin träning. Dessutom en genomgång av en rad ytterligare lokal- och anläggningsfrågor.
(Illustration: Ida Brogren)

26 december 2022  |  Mats Lilja

Idag lanseras Svenska Budo & Kampsportsförbundets Anläggningsguide. Den har satts samman under ett tre månader långt projekt, som inleddes den 1 oktober.

Uppdraget har varit att berätta om förbundets 27 aktiva idrotter och deras lokalbehov. I guiden finns även flera reportage om framtidens kampsportsanläggningar.

Förhoppningen är att guiden ska underlätta för våra idrottsföreningar och underförbund i deras kontakter med exempelvis kommuner och hyresvärdar, och även att delar av innehållet kan användas vid planeringen av nya idrottsytor.

Företrädare för samtliga 27 idrotter och 18 underförbund har varit med och bidragit med underlag till guiden.

Utdrag ur Svenska Budo & Kampsportsförbundets Anläggningsguide, där varje idrott har sitt eget uppslag. Till exempel handlar sidorna 48-49 om iaido.

Vi har under projektets gång också haft möten med bland annat företrädare för kommunerna i Göteborg, Malmö och Uppsala. Detta för att berätta om projektet och även inhämta deras önskemål och synvinklar.

Anläggningsguiden är främst framtagen som en digital publikation för datorer, läsplattor och mobiltelefoner. Den kan läsas antingen online som ett interaktivt dokument eller i nedladdat pdf-format.

Arbetsgrupp

  • Mats Lilja, projektledare och författare
  • Magnus Ledin, verksamhetsledare SB&K
  • Ida Brogren, illustratör
  • Johanna Bjuhr Escalante, Art Director

Läs guiden

I samband med att guiden släpps lanserar vi också en ny undersida för anläggningsfrågor här på budokampsport.se. Den nås via FörbundAnläggning.

Där finns Anläggningsguiden publicerad i flera olika format.


Mats Lilja
Projektledare för Anläggningsguiden

En kommentar

  1. […] ANLÄGGNINGSGUIDEN. Ny publikation på 84 sidor om våra idrotter och vad de behöver för sin träning. Dessutom en genomgång av en rad ytterligare lokal- och anläggningsfrågor.(Illustration: Ida Brogren)Läs mer här! […]

0
0
0