Uppdaterat förslag från valberedningen inför årsmötet

ÅRSMÖTE. Ett par förändringar har skett som gör att valberedningen här presenterar ett förnyat förslag till SB&K:s årsmöte. Förändringarna rör en suppleantplats i förbundsstyrelsen samt antalet föreslagna ledamöter i disciplinnämnden.
(Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån)

21 mars 2023  |  Kansliet

Förbundsstyrelse

En tilltänkt suppleant har dragit tillbaka sin kandidatur. Valberedningens förslag till förbundsstyrelse har därför uppdaterats med en ny kandidat, i övrigt är förslaget detsamma.

Ordförande
Fredrik Gundmark, omval 1 år

Ledamöter
Patrik Asplund, omval 1 år
Maria Wiese, omval 1 år
Kirsi Höglund, omval 1 år
Frej Levin, omval 1 år
Annica Jara Cofré, omval 1 år
Hans Edström, nyval 1 år (idag suppleant)

Suppleanter
Musse Hasselvall, nyval 1 år (idag ordinarie ledamot)
Nicole Kaiser, nyval 1 år

Disciplinnämnd

Nämnden består idag av tre ledamöter varav en är ordförande. Förslaget till disciplinnämnd är i grunden detsamma men en motion samt en proposition har lagts fram vilka båda önskar utöka antalet ledamöter i nämnden. Om förslag att utöka nämnden röstas igenom med omedelbar verkan finns i det uppdaterade förslaget ytterligare fyra ledamöter. 

Ordförande
Peter Dahlqvist, omval 1 år

Ledamöter
Daniel Svensson, omval 1 år
Emma Bshara Dyrén, nyval 1 år

Om stämman beslutar att utöka antalet ledamöter i disciplinnämnden föreslås även:
Emil Frank, nyval 1 år
Elin Roos, nyval 1 år
Anders Axklo, nyval 1 år
Nicole Rastegar, nyval 1 år

Valberedningens förslag avseende revisorer och revisorssuppleanter kvarstår oförändrat. En uppdaterad version av valberedningens förslag i sin helhet finns att ta del av bland övriga årsmöteshandlingar


Valberedningen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

  • Anders Pettersson, ordförande
  • Irene Brändström
  • Jöran Fagerlund
0
0
0