Nyheter

Utveckling av bidrag och projekt med Distrikt Öst

DISTRIKT. Styrelsen i förbundets Distrikt Öst möttes upp på västkusten för en arbetshelg där engagemanget strålade ikapp med solen.
(Foto: Sofia Arnbom)

September har precis börjat men det är påtaglig högsommarvärme i Göteborg. Hit till västkusten har styrelsen för förbundets Distrikt Öst förflyttat sig för en mångårig tradition att inleda hösten med en arbetshelg. Oftast sker det inom det egna distriktets geografiska gränser men ibland på annan ort och ibland tillsammans med andra distrikt.

– Arbetshelgen är viktig för att utvärdera och utveckla verksamheten men också för att de som åtar sig ideella uppdrag ska känna att de får tillbaka lite för all tid och engagemang som läggs in säger Joakim Hedström, ordförande Distrikt Öst.

Under just denna helg ska styrelsen bland annat avhandla möjlig utveckling av bidrag inom distriktet. I dagsläget kan föreningar söka flera olika bidrag, bland annat för personlig utveckling. Det arbetas kontinuerligt med att förenkla ansökningsprocesserna för att nå så många som möjligt och oavsett vilken typ av idrottslig verksamhet som utövas. Ansökningar ska vara inne senast den 30 april alternativt den 30 november och behandlas vid nästkommande styrelsemöte efter dessa brytdagar, läs mer om bidrag att söka.

– Den viktigaste uppgiften distriktet har är att hjälpa medlemmarna genom att stötta dem, till exempel ekonomiskt via bidrag och utlåning av material fortsätter Hedström.

För föreningar som önskar finns 144 kvadratmeter tatami att låna, kanske till ett kommande läger eller tävling. Distriktet tar inte ut någon avgift men en förening som lånar mattan ombesörjer och bekostar transport från och till Nybro där mattan förvaras, läs mer om lån av matta.

 

Projektet 10-minutersmetoden genomförs med hjälp av anslag från Allmänna Arvsfonden. Bild: Jonas Elfving/Distrikt Öst

 

Efter ansökan till Allmänna Arvsfonden beviljades distriktet 2021 anslag för ett projekt kring psykisk hälsa. Syftet är att utveckla en enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande ungdomars psykiska hälsa. Med knappt ett år kvar av projekttiden är målsättningen att en app ska hinna lanseras samt att finansiering för att driva metoden vidare efter projektets slut går att lösa.

– Vi vill bygga det lättillgängligt och med utövaren i centrum. Målet är att insatsen blir en pusselbit som ingår i ordinarie verksamhet framöver säger Jonas Elfving, ledamot Distrikt Öst.

Distriktet har tidigare arbetat för genomförande av distriktsmästerskap (DM) med flera av förbundets idrotter vid ett och samma tillfälle. Intresset var lågt varför de nu fokuserar på att kunna vara föreningar och underförbund som önskar arrangera ett DM behjälpliga med att till exempel hitta en lämplig lokal, låna ut material eller stötta arrangörer ekonomiskt.

I början av september 2023 har distriktet åter 96 föreningar anslutna och antalet inrapporterade medlemmar är ett par hundra fler än vid utgången av 2022.

DISTRIKT 2020 2021 2022
Föreningar 90 96 94
Medlemmar 5208 4343 5008

 

En stor utmaning upplevs vara att nå ut till distriktets medlemmar och att föreningar samt enskilda aktiva ska se distriktet som en relevant partner. Styrelsens ledamöter har försökt nå varje förening via telefon för att öppna till dialog och ambitionen finns att besöka flera tävlingar eller andra aktiviteter för att bli synligare. Den som har frågor, idéer eller vill veta mer är alltid varmt välkommen att höra av sig, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
» kampsportost.se

 

 

Tidigare distriktsbesök 2023
» Nedslag hos Nedre Norr
» Evenemang och engagemang hos Distrikt Väst
» Föreningsfrågor i fokus hos Skånes Budo & Kampsportsförbund

Text och foto: Sofia Arnbom