Möt vår nya projektledare Astrid

SB&K | Som vi kunde berätta i förra veckan så har vi fått förstärkning på förbundet. Detta då Astrid Hultin Svensk ansluter i en projektanställning året ut.

9 mars 2021  |  Mats Lilja

Astrid kommer att jobba på heltid med vårt nya projekt Demokratidrott. Här följer en presentation av henne och hennes tankar om det 10 månader långa projektet.

Vem är Astrid Hultin Svensk? Vad har du för bakgrund?
– Jag är uppvuxen i en by utanför Bollnäs i Hälsingland där jag som barn mest pysslade med musik och idrott. Även om simning inte är den enda idrott jag utövat är det främst inom simning som jag varit involverad, både som aktiv simmare men framförallt som ledare, lärare och tränare. Från mina uppdrag som ledare och tränare väcktes ett intresse för lärande och civilsamhället och därför föll mitt val av vidareutbildning på pedagogik, så i fyra år bodde jag i Göteborg och studerade på kandidatprogrammet i pedagogik vid Göteborgs Universitet.

– Efter tre års studier och ett år av arbete som simlärare hade intresse för föreningsidrotten vuxit sig ännu starkare vilket gjorde att jag sökte masterutbildningen i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Det innebär att jag de senaste åren har jag studerat idrottsvetenskap och föreningsdemokrati, sociologi samt barn- och ungdomsvetenskap och tog min examen i juni förra året.

– Sedan dess har jag arbetet på en barn- och ungdomsförening i Stockholm samtidigt som jag är med som projektassistent i ett forskningsprojekt. Och nu har jag kommit till Svenska Budo & Kampsportsförbundet!

Vad lockade dig att söka tjänsten som projektledare för Demokratidrott?
– Det var mycket med tjänsten som lockade. Främst att projektet innehåller två av mina favoritämnen, nämligen föreningsdemokrati och språk. Att få arbeta med att se över och försöka göra föreningsdemokratin, och därmed föreningsidrotten, mer inkluderande har varit min hjärtefråga och målbild sen jag var 15 år. Att även språk så tydligt ses som ett verktyg som både kan hjälpa och stjälpa just inkludering tyckte jag lät jätteintressant eftersom jag själv delar den bilden.

Vad blir det viktigaste under projektets gång?
– Det känns svårt att sia på förhand men så här i början tror jag det gäller att vara lyhörd och ödmjuk, det här är ett förbund och idrotter som är nya för mig. I och med det finns det mycket att se och lära. Jag tror även att det är viktigt att ha respekt både inför uppgiften och för verksamheten, med 18 underförbund och ännu fler idrotter är det viktigt att påminna sig om och respektera att allas verkligheter med dess utmaningar ser olika ut.

– Samtidigt så har de en sak gemensamt och det är just föreningsdemokratin och det är ju där jag och det här projektet kommer in. Utöver det tror jag att det till mångt och mycket kommer att handla om kommunikation, att se till att löpnade ha en dialog genom hela projektet och tydliga mål att arbeta mot.

Hur kommer ditt arbete att se ut?
– Till en början kommer arbetet främst bestå av att göra en kartläggning av nuläget, hur ser föreningsdemokratin ut inom förbundet och verksamheten? Och parallellt med det försöka se vilka goda exempel som finns bland oss, både inom förbundet och utanför, och utifrån det försöka ta fram aktiviteter eller insatser som kan svara mot de utmaningar som identifierats. Förhoppningen är att kunna genomföra dessa aktiviteter och/eller insatser för att senare utvärdera om och i så fall vilken effekt det får på verksamheten och föreningsdemokratin.

Hur vill du sätta din prägel på arbetet?
– För mig är inte jag så viktig i det här projektet, i den meningen att jag känner inte att jag som person behöver lämna något större avtryck. Det jag hoppas kunna göra för att prägla projektet är i sådana fall att jag med min kompetens och mitt engagemang för jämlikhet inom föreningslivet kan komma att inspirera andra och skapa engagemang för föreningsdemokrati hos fler. Tolka mig rätt när jag säger att jag känner en slags ungdomlig entusiasm inför projektet och uppdraget, vilket jag hoppas kan komma att prägla arbetet positivt.

Vad borde vi känna till om dig i övrigt?
– Trots mina relativt ringa år på 26 är jag något av en tant. Mariannekolor brukar så gott som alltid finnas i mina handväskor och ryggsäckar, jag gillar att lösa korsord och trots ett stort idrottsintresse kollar jag väldigt sällan på idrott på tv – istället är mitt favoritprogram En plats i solen.

– Som ett försök att komma ifrån tantstämplen något brukar jag ibland klättra, eller bouldra som det kallas, på min fritid. Dock gillar jag ju också att gå på promenader och uppskattar fågelkvitter så jag vet inte om det där med klättring egentligen har någon effekt förutom kanske rent fysiskt då, och delvis psykiskt mot lite höjdrädsla.

Välkommen till Svenska Budo & Kampsportsförbundet!
– Tack så mycket.

Text: Mats Lilja
Foto: Privat

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

2
8
10