Nu lanseras projektet Demokratidrott

SB&K | Med bidrag från Riksidrottsförbundet sjösätter nu Svenska Budo & Kampsportsförbundet ett projekt under 2021 för att öka delaktigheten och förståelsen för föreningsdemokrati.

3 mars 2021  |  Mats Lilja

Syftet med Demokratidrott är att utveckla föreningsdemokratin och göra den mer lättillgänglig och inkluderande för att på så sätt attrahera fler människor till ett aktivt föreningsliv.

Målet med projektet är att öka delaktighet och förståelse för föreningsdemokratin i Budo & Kampsportsförbundet och dess underförbund och idrottsföreningar. Vi vill sänka tröskeln för våra medlemmar för att exempelvis engagera sig i förenings- och styrelsearbete.

Vår ambition under projektets gång är att se över det språkbruk som används vid den demokratiska processen och anpassa kommunikationen till ett språk som gör det möjligt för fler att vara aktiva. Behöver dagordning och stadgar benämnas just så, eller finns det andra mer modernt och inkluderande alternativ vi kan anpassa oss till?

Projektet inleddes formellt den 1 mars 2021 och pågår året ut. Projektledare är Astrid Hultin Svensk, som ansluter till SB&K i en projektanställning på heltid.


Mona Lundkvist
Generalsekreterare
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Foto: Bildbyrån

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57