ADV23: Checklistor dispensansökan

ANTIDOPINGVECKAN. För att en idrottares ansökan om medicinsk dispens ska kunna godkännas krävs först att ett komplett medicinskt underlag skickas in. Nu finns stöd att få genom nya checklistor – för sex olika diagnoser.
(Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån)

4 juli 2023  |  Kansliet

Reglerna om medicinsk dispens har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott.

WADA:s framtagna checklistor, översatta till svenska, ska fungera som stöd för idrottsutövare och behandlande läkare i ansökningsprocessen. De ger en snabb översikt på den medicinska dokumentation, som kan krävas för att en dispensansökan ska anses komplett och för att dispenskommittén ska kunna ta ett beslut.

De sex olika diagnoser som det finns checklistor för är:

  • astma
  • ADHD
  • diabetes
  • inflammatorisk tarmsjukdom
  • smärtbehandling
  • hypogonadism

Läs mer och ta del av checklistorna på antidoping.se.

Text: Antidoping Sverige

Antidopingveckan 2023
Den 3-7 juli genomförs årets antidopingvecka (ADV23) i förbundets kanaler. Utöver eget material tipsar vi, som ovan, om läsning hos Antidoping Sverige. Det som publicerats under denna och tidigare veckor har vi samlat på budokampsport.se › antidoping.
51
43
52