Årsmöte 2024 – du behövs på stämman

ÅRSMÖTET. Var med och påverka förbundets framtid – kom till årsmötet den 20 april.
(Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån)

9 april 2024  |  Annie Carriage

Varje år genomför SB&K sitt årsmöte, den 20 april arrangeras årets stämma i Stockholm på WTC. Förhoppningen är att så många som möjligt från våra led kommer att delta. SB&K behöver vara ett aktivt förbund med aktiva medlemmar och ju fler engagerade desto större kraft att driva igenom de demokratiskt framröstade förändringar och förbättringar som kan finnas på agendan.

Här hittar du all praktiskt info inför stämman samt årsmöteshandlingar.

Det finns även en sammanställd ordlista med vanligt förekommande ord i årsmötessammanhang att ta del av.

Text: Annie Carriage

2
8
10