Preliminär röstlängd inför SB&K:s årsmöte 2021

SB&K genomför digitalt årsmöte den 27 mars 2021 klockan 10:00. Föreningar som är upptagna i röstlängden har möjlighet att anmäla ombud med rösträtt till stämman.

15 februari 2021  |  Mats Lilja

Röstlängd
Anger antalet röster som en förening har på stämman. I röstlängden upptas de föreningar som enligt stadgarna fullgjort sina åtaganden för att erhålla rösträtt. I korthet innebär det att föreningen senast den 31 januari 2021 till SB&K ska ha rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlemsavgiften.
» Preliminär röstlängd SB&K 2021

Om förening har rapporterat samt betalat i tid men saknas i röstlängden, var god meddela info@budokampsport.se så snart som möjligt. Var noga med att uppge föreningens fullständiga namn, SB&K:nr samt betalningsdatum.

Fullmaktsgranskning 
Sker digitalt med start den 22 februari. Förening som önskar närvara med röstberättigat ombud behöver registrera sitt ombud via ett formulär enligt tid i kallelsen.

För mer information 
Se Förbund > Årsmöten.

Text: Sofia Arnbom
Foto: Sofia Arnbom

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52