Förbundet har skickat ut enkät om årsmöten och föreningsdemokrati

SB&K | Samtliga 19 årsmöten i Svenska Budo & Kampsportsförbundets regi i mars månad har nu hållits. Och precis som tidigare vill förbundet höra hur det har upplevts och fungerat med digitala årsmöten.

30 mars 2021  |  Mats Lilja

Svenska Budo & Kampsportförbundet har skickat ut en enkät till alla som registrerat en anmälan till något av de 19 årsmötena (förutom till anställd personal). Detta gäller oavsett om man har varit registrerad som ombud eller åhörare.

Denna årsmötesperiod har dessutom sammanfallit med att förbundets nya projekt Demokratidrott har sjösatts. Därför finns även några frågor gällande föreningsdemokrati med.

Utskicket utgår från den anmälda e-postadressen. Om någon under perioden har anmält sig med två olika adresser har därför ett utskick till respektive e-postadress gjorts.

Enkäten kan – och får gärna – besvaras även av deltagare som valde att inte logga in i något möte.

− Vi vill passa på att använda den här utvärderingen till att även ställa frågor till våra medlemmar om hur de upplever föreningsdemokratin inom förbund och föreningar, säger Demokratidrotts projektledare Astrid Hultin Svensk.

Hon fortsätter:

− Det blir ett sätt för oss i projektet att kartlägga vilka upplevelser och uppfattningar som finns om föreningsdemokrati och föreningslära bland våra medlemmar. Att få ta del av sådan information är viktigt för vår fortsatta verksamhet med att utveckla och stötta förbunden och föreningarna i deras demokratiska arbete.

Enkäten skickades ut igår (den 29 mars) och kan besvaras under de nästföljande 14 dagarna.

Text: Mats Lilja
Foto: Sofia Arnbom

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52