Kickboxning och thaiboxning föreslås bli fullt erkända av IOK

Fortsatt världsomspännande arbete för förbundens officiella status. Internationella Olympiska Kommitténs styrelse ställer sig bakom flera av SB&K:s idrotter.

16 juni 2021  |  Mats Lilja

Det är många idrotter som vill in på OS-programmet, men vägen dit är ofta lång och snårig. Två av idrotterna som bedriver ett långsiktigt arbete för att bli upptagna som OS-sporter är kickboxningen och thaiboxningen. Bland annat har bägge idrotterna tagit plats i Europeiska Spelen 2023 – kickboxningen fick klartecken i december 2020, thaiboxningen i mars 2021.

Bägge idrotterna har också genom sina internationella förbund WAKO (sedan 2018) respektive IFMA (sedan 2016) varit provisoriskt erkända av Internationella Olympiska Kommittén (IOK). Nu föreslås de och ytterligare fyra internationella idrottsförbund bli erkända fullt ut – isåfall ytterligare ett steg på vägen till att också tas upp som OS-idrott.

IOK skriver så här på sin hemsida om IOK:s styrelses rekommendation gällande de sex aktuella förbunden:

Efter den provisoriska erkännandeperioden visade dessa [internationella idrottsförbund] att de uppfyllde alla begärda kriterier. Deras stadgar, praxis och aktiviteter överensstämmer med den olympiska stadgan, och de har antagit och genomfört Världsantidopingkoden samt [Olympiska rörelsens kod för förhindrande av manipulation av tävlingar].

Samtliga förbund anses också vara självständiga och fristående samt uppfyller IOK:s minimikrav om minst 50 anslutna nationsförbund från minst tre olika kontinenter.

Noterbart är att även sambo var en av idrotterna som fick denna rekommendation. Idrotten valdes in i SB&K under årsstämman 2015 men ingen förening med koppling till sambo är idag ansluten till förbundet.

Slutgiltigt beslut gällande de sex förbunden kommer att fattas av IOK:s session den 21 juli, inför starten på sommarens OS i Tokyo.

Internationella Olympiska Kommitténs kompletta lista över erkända men ännu ej upptagna idrotter på OS-schemat finns här. Där märks också de SB&K-anslutna idrotterna sumo och wushu.

Text: Mats Lilja
Foto: Bildbyrån [montage]

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

0
0
0