Nya föreningssidor på budokampsport.se

SB&K. Helt ny avdelning lanserad på hemsidan. Förhoppningen är att samla informationen riktad till förbundets idrottsföreningar på samma ställe.

26 januari 2022  |  Mats Lilja

Svenska Budo & Kampsportsförbundets projekt Demokratidrott har nu gått in i slutskedet av sitt arbete. Under 2021 genomfördes en kartläggning bestående av enkäter, djupintervjuer samt workshops med medlemmar. Syftet var att fånga in upplevelser och uppfattningar om föreningsdemokratin inom förbundet.

Resultatet från kartläggningen visar att tendensen inom förbundet, liksom i idrottsrörelsen i stort, är att det endast är ett fåtal medlemmar inom respektive verksamhet som engagerar sig ideellt och innehar förtroendeuppdrag. Tendensen är också att personer med förtroendeuppdrag har dessa uppdrag under en lång tidsperiod och att tillväxten för ideella uppdrag är låg.

Som en del av Demokratidrotts mål och syfte, och i vissa delar direkt kopplat till vad som framkommit i kartläggningen, har nu nya föreningssidor tagits fram på budokampsport.se.

– Det har tidigare inte funnits någon gemensam sida för föreningsinformation på SB&K:s hemsida. Vi har även tidigare haft informationen om hur föreningar kan söka medlemskap hos förbundet och annan praktisk information men då på olika ställen. Det vi har gjort nu är att vi dels har samlat den informationen på ett och samma ställe samt även tagit fram en hel del nytt innehåll, berättar SB&K:s generalsekreterare Mona Lundkvist.

Arbetet med att ta fram de nya sidorna har letts av Demokratidrotts projektledare Astrid Hultin Svensk och Svenska Budo & Kampsportsförbundets kommunikationsansvarige Mats Lilja.

Vissa befintliga sidor har kompletterats med ytterligare information, exempelvis har vi jobbat tydligare med hänvisningar dit medlemmar kan gå för att hitta mer information om man önskar. Detta så att det förhoppningsvis ska bli enklare att som medlem navigera inom SB&K och idrottsrörelsen. Till exempel finns det nu även hänvisningar till RF-SISU om man vill lära sig mer om någon särskild del av föreningsläran.

Inom projektet har man också, i samverkan med Demokratidrotts referensgrupp och förbundets kansli, tagit fram nya texter för det som förut saknades, exempelvis korta beskrivningar för olika delar av föreningsdemokrati och föreningslära. Även en sida med vanligen förekommande frågor finns, så att man som medlem snabbt kan få svar på en del återkommande frågeställningar.

Förutom att samla och skapa ny information har man i arbetet med de nya föreningssidorna också haft ett stort fokus på språket och tillgänglig information, vilket är ett av projektet Demokratidrotts mål. Med anledning av det har vissa texter översatts till klarspråk, engelska och arabiska av professionella byråer.

– Eftersom språket varit ett stort fokus inom Demokratidrott har det varit självklart att försöka ta fram tillgängliga texter i den mån vi har kunnat. Att förstå den föreningsdemokratiska terminologin är svår för alla som är nya för den. Är man då även ny till det svenska språket eller har läs- och skrivsvårigheter så blir tröskeln väldigt mycket högre, säger Astrid Hultin Svensk.

Mycket tid har exempelvis lagts på den nya ordlistan med relevanta termer för dem som är aktiva inom idrottsrörelsen. Ordlistan finns även översatt till både engelska och arabiska

Tanken är att de nya föreningssidorna ska fungera som en grund som förbundet kan fortsätta att bygga ut. Förhoppningen är främst att sidorna, likt ett uppslagsverk, kan vara till hjälp för både förbundets medlemmar och personal i den dagliga verksamheten.

– Ett sätt att tillgängliggöra de demokratiska processerna är att skapa förutsättningar för medlemmar att 1) känna till de demokratiska processerna; 2) få den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna delta i de demokratiska processerna, för att sedan 3) kunna delta i de demokratiska processerna, säger Astrid Hultin Svensk.

Hur känns det nu när de nya föreningssidorna finns på plats på hemsidan?

– Det känns väldigt kul! Extra glada är vi över att delar av informationen finns på fler språk än svenska eftersom tillgänglighet och inkludering är väldigt viktigt för oss inom SB&K. Sen förväntar vi oss såklart inte att saker och ting ändras över en natt men den dag en medlem går in på budokampsport.se för att lära sig mer om förbundet, idrottsrörelsen eller föreningsliv så finns den informationen idag där och det är vi väldigt glada över. En stor eloge till Astrid och Mats som gjort ett kanonjobb, avslutar SB&K:s generalsekreterare Mona Lundkvist.

De nya sidorna hittar ni via fliken Förening i menyn.

Självklart välkomnar vi även andra delar av idrottsrörelsen att använda sig av och länka till våra sidor. Är det något ni saknar så får ni gärna skicka in era önskemål till info@budokampsport.se


Demokratidrott
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Foto: Designed by Freepik (montage)

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57