Idrottsborgarrådet utlovar satsningar på kampsporten i Stockholm

KAMPSPORTSDAGARNA. Karin Ernlund (C) vill som ansvarig politiker att idrottsföreningarna får mer stöd än tidigare.

22 augusti 2022  |  Mats Lilja

I lördags genomfördes en paneldiskussion på Sergels Torg i Stockholm, detta under Kampsportsdagarna inom ramen för Stockholms Kulturfestival.

I sin programförklaring inför detta samtal skrev arrangerande Stockholms Budo & Kampsportsförbund:

Vi vet så väl att idrott är en hörnsten för att bygga bort psykisk ohälsa och utanförskap. Grundproblematiken är att kampsporten, som samlar människor från alla åldrar, ekonomiska skikt, kön och etniciteter får svårt att tillföra den samhällsnytta vi både kan och vill bidra till. Detta på grund av att föreningarna tvingas anskaffa egna lokaler med skyhöga hyror och lokalkostnaderna skjuts då över på de aktiva.

På scenen i centrala Stockholm deltog Björn Eriksson (ordförande i Riksidrottsförbundet), Karin Ernlund (idrottsborgarråd i Stockholms Stad), Simon Sköld (MMA), Mikaela Laurén (boxning) samt Peder Finnsiö (ordförande i Stockholms Budo & Kampsportsförbund). Moderator var Thabo Motsieloa.

Diskussionen finns att se i efterhand på stockholmsdistriktets Youtube-kanal.

Panelen var rörande överens om att lokalsituationen för kampsportsutövare är otillräcklig i allmänhet och att den är det i den svenska huvudstaden i synnerhet. Stockholms idrottsborgarråd Karin Ernlund (C), ansvarig politiker för stadens arbetsmarknads-, integrations- och idrottsrotel, underströk på scenen hur viktig idrottsrörelsen är.

– Det är helt avgörande att vi får fler barn och unga att börja träna. Det är helt avgörande för att barn och unga ska må bra fysiskt men också psykiskt. Mer och mer står det ju klart att också den psykiska hälsan är helt avgörande för om man är fysiskt aktiv. Men det är ju också så att idrott är så mycket mer än bara rörelse, motion och det man gör på mattan eller planen. Det är ju också samhörighet, gemenskap, förebilder, trygga vuxna. Vi har många barn och ungdomar i Stockholm som kanske inte har det jättebra hemma och då kan idrotten vara helt avgörande för de barnen och ungdomarna, konstaterade Karin Ernlund.

Efter paneldiskussionen talade idrottsborgarrådet även med budokampsport.se och utvecklade sitt resonemang kring idrotten och de kampsportsföreningar som stretar på trots tuffa förhållanden.

Hon berömde även arrangemanget av Kampsportsdagarna, där ett stort antal olika kampidrotter visade upp sig under fem dagar och där allmänheten bjöds in att delta.

– Jätteroligt att det genomförs! Jag gillar ju när det är sådana här prova på-aktiviteter för jag tänker att det finns det finns så många idrotter där ute och det finns så många barn och unga som kanske inte vet vilket fantastiskt utbud det finns av idrott i Stockholm. Att det ordnas sådana här prova på-aktiviteter gör ju på riktigt att fler barn börjar idrotta och att fler barn också hittar till kampsporten, säger Karin Ernlund.

Hur ser du på att kampsporten utifrån nuvarande förutsättningar har svårt att tillgodose alla barns intressen?

– Det handlar ju om anläggningsbristen och där det är ju inte bara kampsporten som behöver tacka nej till barn och unga som vill börja eller fortsätta att idrotta. Men det är klart att kampsporten har det ju extra tufft eftersom kampsporten traditionellt sett inte är i stadens lokaler utan ofta har privata fastighetsägare som man hyr in sig hos. Och under pandemin så var det ju jättemånga föreningar som hade det supertufft med ekonomin.

– Men vi behöver ju bygga fler lokaler för kampsporten och det gör vi faktiskt nu. Vi har ett antal olika projekt på gång där det kommer att bli särskilda lokaler för just kampsport.

Varför har det här inte gjorts tidigare?

– Jag tror att det är mycket tradition. Traditionellt sett så bygger ju kommunerna för de traditionella hallidrotterna – alltså innebandy, handboll, basket. Och så bygger man fotbollsplaner för fotboll, ishallar för ishockeyn och simhallar för simningen. Och så finns det ett antal idrotter som traditionellt sett har varit hos privata fastighetsägare – och jag tror att vi just nu är i ett skifte där vi inser att det här är inte hållbart ekonomiskt för många av de här föreningarna. Och där behöver vi göra tre saker: vi behöver dels förstärka och bygga ut vårt hyresstöd för att vi ska kunna hjälpa föreningen att betala hyra, vi behöver se till att vi själva bygger lokaler för kampsporten och sen behöver vi också se till att när vi ”bygger stad” så måste vi också se till att bygga lokaler som kampsporten kan hyra in sig i.

Skulle du säga att politikerna tidigare har underskattat kampsportsföreningarnas kraft när det gäller integration och att aktivera unga?

– Underskatta vet jag inte men jag tror att politiken har underskattat hur mycket många kampsportsföreningar kämpar med ekonomin. Alltså hur mycket det bygger på eldsjälar, hur mycket det bygger på att privatpersoner går in och hjälper till och stöttar upp både praktiskt och ekonomiskt. Och där behöver ju vi från politikens sida se till att alla föreningar har förutsättningarna att bedriva det här viktiga arbetet som man gör för barn och unga men också för det stora integrationsarbete som sker.

Text & Foto: Mats Lilja

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52