ADV23: SB&K satsar på att nå fler medlemmar

ANTIDOPINGVECKAN. Förbundet satsar på att nå fler medlemmar genom att förse föreningar med visuellt material.
– Vi vill uppmuntra till diskussion och dialog i ämnet året runt och med mer visuellt material tror vi att den möjligheten ökar, säger SB&K:s idrottskonsulent Sofia Arnbom till budokampsport.se
(Illustration: Ida Broberg)

3 juli 2023  |  Annie Bondefelt

För femte året i rad satsar SB&K lite extra på att informera kring antidoping genom antidopingveckan, ADV23. Nytt för i år är satsningen på visuellt material. Med syftet att nå en bredare målgrupp har SB&K tillsammans med illustratören Ida Brogren och grafikern Johanna Bjuhr Escalante skapat två affischer till föreningarna. Förhoppningen är att SB&K tillsammans med föreningarna i förlängningen ska nå de individuella medlemmarna med budskapet – ”Våga vara en riktig vinnare. Ta kontrollen”. En kampanj med samma tema har även skapats för Budokampsports egna Instagram-konto.

Visuellt material

Bakom idén finns SB&K:s idrottskonsulent Sofia Arnbom och undertecknad.

– Alla medlemmar i en idrottsförening har ett ansvar för vad de får i sig, vad de gör och hur de uppträder. Fokus inom antidopingområdet ligger därför på utbildande insatser. Men oavsett hur många utbildningar eller annan kompetensutveckling som finns gör den ingen nytta om den inte når ut. Här ser vi ett behov av kunskapsspridning så att ingen råkar göra fel av misstag eller okunskap, säger Arnbom.

– Antidopingveckan är ett sätt att kommunikativt sätta fokus på frågorna om doping. Vi vill uppmuntra till diskussion och dialog i ämnet året runt och med mer visuellt material tror vi att den möjligheten ökar, fortsätter Arnbom.

I arbetet med hur man på bästa sätt förmedlar ett budskap i bild har SB&K anlitat samma illustratör som utformat våra nya idrottsillustrationer på hemsidan.

– Det var viktigt för oss att allt det arbete vi gör har en helhet oavsett ämne eller om det publiceras på vår hemsida eller återfinns i våra föreningslokaler. Man ska förhoppningsvis känna igen avsändare. Våra digitala artiklar kan delas men det här är ett sätt att komplettera och att ta plats i de fysiska klubblokalerna, säger förbundets kommunikatör Annie Bondefelt.

Affischerna kommer att skickas ut via nyhetsbrev inom kort eller går att ladda ner för utskrift nedan.

– SB&K är en stor organisation med en till viss del komplex organisationsstruktur. För att nå ut till alla föreningar och medlemmar behöver därför så många som möjligt engagera sig i frågorna. Genom att ta fram bildmaterial som kan delas digitalt och fysiskt vill vi underlätta för det engagemanget att växa, avslutar Arnbom.

Affischer för utskrift:
Affisch 1, A4
Affisch 1, A5
Affisch 2, A4
Affisch 2, A5

Text: Annie Bondefelt

 

51
43
52