Gör din röst hörd – skriv en motion

ÅRSMÖTE. Svenska Budo & Kampsportsförbundet har årsmöte den 20 april 2024. Om du vill vara med och påverka behöver du skicka in ditt förslag genom att skriva en motion. Deadline är den 15 januari.
(Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån)

14 december 2023  |  Annie Carriage

Har du åsikter om något du tycker borde förändras? Då kan du tillsammans med din förening skriva ner förslaget, det vill säga skriva en motion, och skicka in den till förbundsstämman. 

Vem kan skicka in en motion? Hur gör man?
Medlemsföreningar, distrikt och underförbund har enligt SB&K:s stadgar rätt att lämna ett eller flera förslag (motioner) till förbundsstämman. Senast den 15 januari ska motionen vara hos SB&K. Det går att maila in din motion till info@budokampsport.se eller att posta den till kansliet på nedan adress.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Vad händer efter att motionen skickats in?
Alla motioner som kommit in i tid behandlas av förbundsstyrelsen. De skriver ett svar där det framgår om styrelsen tycker att förbundsstämman ska hålla med (tillstyrka) alternativt inte hålla med (avslå) eller anse att motionen är besvarad t.ex. om förbundsstyrelsen själva har skrivit ett förslag (proposition) som behandlar samma område. Styrelsens svar publiceras tillsammans med motionerna samt övriga handlingar senast 14 dagar före årsmötet.

Motionsmall
För att lättare förstå innehållet och besluta i ärendet underlättar det om motionen följer ett visst upplägg. Mallen kan därför vara ett stöd och fungera vägledande i arbetet med att skriva motioner. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion och skriv tydliga att-satser. Har du fler förslag går det bra att lämna in flera separata motioner.

» Word-format
» Pdf-format

I årsmötestider är det många nya ord som dyker upp, därför har SB&K utformat en “ordlista” som kan hjälpa. Du hittar den under Ordlista: Föreningsdemokrati

 

Text: Sofia Arnbom/Annie Carriage

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

0
0
0