Valberedning efterlyser nomineringar inför årsstämman

ÅRSMÖTE. Valberedningen efterlyser nomineringar till positioner i förbundsstyrelsen liksom till Disciplinnämnden.
(Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån)

17 januari 2024  |  Annie Carriage

Valberedningen eftersöker fler nomineringar. I dagsläget är det tre vakanta positioner i förbundsstyrelsen som behöver fyllas liksom Disciplinnämnden som behöver tre nya ledamöter samt en ordförande.

Nomineringar

Nomineringar skickas till valberedning@budo.se . Kandidaten bör vara tillfrågad och accepterat nomineringen innan den skickas in. Ange namn, klubbtillhörighet, mailadress samt telefonnummer till den som nomineras i mailet och cc:a den som är nominerad så valberedningen med säkerhet vet att denna har godkänt sin nominering. Valberedningens arbete underlättas avsevärt om den som nominerar även skickar med en kort motivering. 

Valberedningens förslag presenteras senast den 15 februari.


Anders Pettersson
Sammankallande i valberedningen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

0
0
0