Dokumentarkivet

SB&K:s årsmötesprotokoll 2011

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 2011.

Protokoll FS-möte 4 2016 (bilaga)

Protokoll FS-möte 5 2016

Protokoll FS-möte 4 2016

Protokoll FS-möte 3 2016 (konstituerande)

Protokoll FS-möte 1 2012

Protokoll FS-möte 1 2016

Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 2007.

Verksamhetsberättelse 2006

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse 2004

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 2004.

SB&K:s årsmötesprotokoll 2008

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 2008.

SB&K:s årsmötesprotokoll 2004

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 2004.

SB&K:s årsmötesprotokoll 2003

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 2003.

Fram till år 2003 var förbundets namn Svenska Budoförbundet, därefter Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

SB&K:s årsmötesprotokoll 1998

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 1998.

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår. 1998 års stämma avhandlade verksamhetsåret 1 juli 1997 - 30 juni 1998.

Fram till år 2003 var förbundets namn Svenska Budoförbundet, därefter Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

SB&K:s årsmötesprotokoll 2000

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 2000.

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår. 2000 års stämma avhandlade det förlängda verksamhetsåret 1 juli 1998 - 31 december 1999.

Fram till år 2003 var förbundets namn Svenska Budoförbundet, därefter Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

SB&K:s årsmötesprotokoll 2001

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 2001.

Fram till år 2003 var förbundets namn Svenska Budoförbundet, därefter Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

SB&K:s årsmötesprotokoll 2002

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 2002.

Fram till år 2003 var förbundets namn Svenska Budoförbundet, därefter Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Verksamhetsberättelse 1997-98

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1997-98 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1996-97

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1996-97 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1995-96

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1995-96 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

SB&K:s årsmötesprotokoll 1997

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 1997.

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår. 1997 års stämma avhandlade verksamhetsåret 1 juli 1996 - 30 juni 1997.

Fram till år 2003 var förbundets namn Svenska Budoförbundet, därefter Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

SB&K:s årmötesprotokoll 2016

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 2016.

SB&K:s årmötesprotokoll 2015

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 2015.

Verksamhetsberättelse 2000

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 2000. Endast förbundets centrala verksamhet i denna PDF.

Godkända ansökningar i Idrottslyftet del 1

 • 12
 • 3
 • 15
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj