Dokumentarkivet

Kursplan Mind2Perform

Verksamhetsberättelse 1979-80

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1979-80 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1980-81

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1980-81 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1981-82

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1981-82 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1982-83

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1982-83 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1983-84

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1983-84 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1984-85

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1984-85 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1985-86

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1985-86 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1986-87

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1986-87 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1987-88

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1987-88 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1988-89

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1988-89 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1989-90

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1989-90 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1990-91

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1990-91 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1991-92

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1991-92 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1992-93

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1992-93 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1993-94

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1993-94 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 1994-95

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1994-95 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

Verksamhetsberättelse 2000

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för år 2000.

Verksamhetsberättelse 1998-99

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhetsberättelse för 1998-99 (juli t.o.m. juni).

Före år 2000 tillämpade förbundet brutet räkenskapsår.

SB&K:s årsmötesprotokoll 2011

Protokoll från SB&K:s förbundsstämma 2011.

Protokoll FS-möte 4 2016 (bilaga)

Protokoll FS-möte 5 2016

Protokoll FS-möte 4 2016

Protokoll FS-möte 3 2016 (konstituerande)

Protokoll FS-möte 1 2012

 • 17
 • 10
 • 25
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj