Nyheter

Stenungsund BJJ Open 2009 är i en expansiv fas

Fotograf Hans-Jörgen BrandtIfjol fick svensk BJJ ett uppsving. Fler utövare i takt med fler tävlingar har hjälpt allmänheten att få upp ögonen för idrotten. I Stenungsund kommer dessutom en av Europas största tävlingar att hållas.
   
   - Lite märkligt, men det känns som att vi redan är etablerade trots att det bara är fjärde året vi kör tävlingen, säger arrangör Martin Janson till budokampsport.se.


Fotograf Hans-Jörgen BrandtIfjol fick svensk BJJ ett uppsving. Fler utövare i takt med fler tävlingar har hjälpt allmänheten att få upp ögonen för idrotten. I Stenungsund kommer dessutom en av Europas största tävlingar att hållas.
   
   – Lite märkligt, men det känns som att vi redan är etablerade trots att det bara är fjärde året vi kör tävlingen, säger arrangör Martin Janson till budokampsport.se.

Stenungsund BJJ Open har blivit en succé. En tävling bland de största. Redan under tävlingens första år dök över hundra deltagare upp. Det var bara för fyra år sedan.

Efter det har utvecklingen pekat spikrakt uppåt och när tävlingen ifjol hölls för tredje gången kom över 410 deltagare och numera räknas Stenungsund BJJ Open som en av Europas största BJJ-tävlingar. Martin Janson, en av arrangörerna, ger sin syn på utvecklingen.
   – Det är helt enkelt bara hårt och målmedvetet arbete som ligger bakom. Det finns inga genvägar. Men vi är inte nöjda med det här, utan känner att vi fortfarande att vi har mycket att utveckla.

“Prioriterat område för oss”
Inför årets turnering, som hålls 14-15 november, ser det ut att bli liknande deltagarantal som under fjolåret.
   – Men det är inte det väsentligaste. Vi måste motsvara förväntningarna från deltagarna. Vi vill vara så professionella det bara går. Nytt för i år är att vi har jobbat hårt för att få med fler domare ifrån Sverige. Jag sitter med i förbundet och domarutbildning är ett prioriterat område för oss. Vi som arrangör hoppas kunna bidra till ökad kompetens i vår svenska domarpool genom att anlita svenska domare i så stor utsträckning som möjligt.

Unikt med Stenungsund BJJ Open är att även barn och ungdomar får vara med. Det är en tävling som den flesta således kan delta i – något för hela familjen, månne.
   – Det är så vi har profilerat oss. Vi vill inkludera snarare än exkludera, och det här är ett sätt att göra det på. Vi har fått omdömen som visar på att det har fallit väl ut.

Framtid utan begränsningar?
Om utvecklingen för Stenungsund BJJ Open fortsätter på samma sätt, ja då finns det snart inga begränsningar. Och framtid, det är något som Martin diskuterat med andra involverade.
   – Ja, framtiden måste vi vara förberedd på. Vi har tittat på att kanske byta namn för att redan där inte exkludera någon. Vi tror att om vi fortsätter att växa, kommer även prestigen på att lyckas i turneringen stiga och det måste vi också kunna hantera.

Martin påpekar att utan alla som arbetar ideellt med tävlingen hade den absolut inte varit där den är idag.
   – Nej, så är det självfallet. Alla på vår klubb är fantastiska och det är klart att vi alla ska vara stolta över det som vi har byggt upp. Jag är otroligt tacksam för detta.

Text: Jonathan Broberg