”Ja, MMA är en säker sport i Sverige”

George Sallfeldt var en av de drivande i frågan då kampsportslagen trädde i kraft för drygt tre år sedan. Idag sitter han i den statliga kampsportsdelegationen som sakkunnig. George har från nära håll bevittnat de snåla vindar som blåser över Kampsportssverige.   – Kampsport i Sverige, och där är MMA inräknat, är kanske den mest reglerade och kontrollerade idrottsformen i hela världen. Så, ja, jag hade låtit min dotter gå på MMA-träning om hon hade velat det, utan tvekan.

18 november 2009  |  Jonathan Broberg

George Sallfeldt var en av de drivande i frågan då kampsportslagen trädde i kraft för drygt tre år sedan. Idag sitter han i den statliga kampsportsdelegationen som sakkunnig. George har från nära håll bevittnat de snåla vindar som blåser över Kampsportssverige.


   – Kampsport i Sverige, och där är MMA inräknat, är kanske den mest reglerade och kontrollerade idrottsformen i hela världen. Så, ja, jag hade låtit min dotter gå på MMA-träning om hon hade velat det, utan tvekan.

George Sallfeldt är till vardags VD för företaget Morningstar. Men han är också sakkunnig i den statliga kampsportsdelegationen, som kom till i samband med att kampsportslagen trädde i kraft 2006.

Kampsportsdelegationen består av tre delar. En medicinsk del med neurologer, en juridisk del samt en idrottsligt sakkunnig del. Kampsportsdelegationens syfte är att pröva ansökningar om tillstånd att anordna kampsportsmatcher samt hantera eventuella återkallelser av tillstånd.
   – Delegationens ordförande tillsätts av regeringen och vi hanterar en viktig uppgift, säger George Sallfeldt. 
   – Delegationen arbetar löpande med att hantera inkomna ansökningar. Till sin hjälp har delegationen tjänstemän från länsstyrelsen i Örebro som bereder ansökningsärenden samt utövar tillsyn vid tävlingstillfällen.

   – Delegationen har mycket noggrant gått igenom, bland annat, säkerhetshantering, regelverk, planer för egenkontroll och uppföljning i de ansökningar som har inkommit. Flertalet ansökningar har fått tillstånd under ”vissa villkor”, dvs. att särskilda säkerhetsvillkor har uppställts utöver vad den sökande själv föreslagit. En del ansökningar har fått avslag på grund av att kraven på en godtagbar säkerhet inte uppfyllts.

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet sker löpande och rapporteras till Kampsportsdelegationen.
   – Jag följer ofta med länsstyrelsen vid tillsynen för att hjälpa till som sakkunnig. Vi tittar på alla säkerhetsaspekter som finns stipulerade i tillstånden. Eventuella brister dokumenteras noggrant.

Har tillsynen funnit många allvarliga brister vid tävlingstillfällena?
   –  Nej, det har nästan uteslutande handlat om brister av dokumentationskaraktär. Det är viktigt att framhålla att idrotterna är extremt noga med att själva följa sina regler samt de krav som vi i delegationen ställt upp. Så, nej, det har inte funnits några större brister ur ett säkerhetsperspektiv.

När kamsportslagen klubbades igenom blåste det kritiska vindar genom Sverige. Liknande vindar som blåser igen och George vet vad det handlar om.
   – Det som hände när kampsportslagen blev till var att det fanns en vilja från lagstiftaren att reglera kampsporterna under en och samma lag. Främst för att proffsboxningslagen ansågs förlegad. Så det skickades en proposition. När den först kom stod det ganska klart att det kunde betyda att många kampsporter var nära ett förbud. Vi var några som tittade på hur detta skulle och kunde bemötas på ett sakligt sätt och bildade organisationen Kampsportsfakta.
   – En viktig sak att komma ihåg är att det i lagen framhålls att amatörboxning ska utgöra norm för vad som ska anses uppfylla godtagbar säkerhet, när det gäller godtagbar säkerhet fokuserar lagstiftningen på våld mot huvudet. Denna norm ska efterlevas med hänsyn till de olika kampsporternas unika särart.
   – Amatörboxningen blev ”plattformen” för var säkerhetsnivån ska ligga. De ”nya” kampsporterna MMA, thaiboxning och kickboxning har mindre inslag av slag mot huvudet än amatörboxningen. Det är viktigt att ha den insikten när man diskuterar vad som är godtagbar säkerhet.

Media har den senaste tiden bedrivit debatt om MMA. George kan förstå att debatten har blossat upp, men tycker också att den har varit lite väl enkelriktad och entydig.
   – För det första är jag lite förvånad över att debatten har varit så sensationslysten. Jag kan självfallet förstå att folk som sett bilderna från reportagen har tyckt att det ser otäckt ut. Men då måste man också veta, tycker jag, att SVT har klippt ihop de allra ruskigaste bilderna de har kunnat hitta, så de ger inte en verklig bild av idrotten. Det är som att göra reklam för en romantisk film, som kanske innehåller 30 sekunders krigsscener, och bara visa dessa. Det ger inte heller en verklighetstrogen bild. Den bilden är jag lite bekymrad över.

George, är kampsport farligt?
   – Om kampsporten är helt oreglerad kan den vara farlig. Den kampsport som bedrivs i Sverige i dag är sannolikt världens mest reglerade idrottsform – alla kategorier. Olyckor kan givetvis inträffa men det sker olyckor även i andra idrotter. Jag anser att det är farligare att förbjuda kampsporter och ännu värre att utesluta dem ur Riksidrottsförbundet. Då skulle allt vad tillsyn och seriös reglering försvinna.
   – Jag tycker att lagstiftaren varit klok när det gäller kampsportslagen. Man har insett att det skapas stora samhälleliga värden inom kampsporten. Samtidigt finns det vissa inslag av risk, därför har man reglerat och inte förbjudit. Det kan jämföras med andra regleringar som skapar värde i samhället, t ex framförandet av motorfordon.
   – En fråga som förbudsförespråkare har svårt att svara på är vad de tror att alternativet skulle vara. Om kampsporterna förbjuds vad skulle hända med de samhälleliga värden som skapas inom den här delen av idrottsrörelsen? Idag är det statliga verksamheter och seriösa ideella idrottsförbund som hanterar dessa idrotter. Vilka skulle ta över hanteringen om det blev ett förbud? Ingen tror väl på allvar att en av världens snabbast växande idrottsformer kommer sluta existera bara för att de förbjöds i lilla Sverige.
   – Nej, seriös reglering och god tillsyn är nog den klokaste vägen!  

Så, slutligen, du skulle på allvar skicka din dotter att träna MMA?
   – Under de former som MMA bedrivs i Sverige i dag – absolut. Det skulle jag gärna göra.

Text: Jonathan Broberg

2
8
10