Styrelsens propositioner till årsmötet

SB&K:s årsmöte närmar sig med stormsteg. Den 25:e mars sker stämman på World Trade Center i Stockholm. Förbundsstyrelsen har till mötet lagt två propositioner, en som handlar om SM-status för Ne-Waza och en som handlar om stadgeändringar för att bland annat kunna ha två suppleanter i styrelsen.

2 mars 2017  |  Jonathan Broberg

I frågan om SM-status för Ne-Waza skriver styrelsen så här:

Förbundsstyrelsens propositionsförslag till beslut
Med tanke på hur Ne-Wasa från början presenterades, hur SB&K:s stadgar är utformade och att SBJJF (Svenska BJJ-förbundet, reds. anm.) har motsatt sig att Ne-Wasa får SM-status har FS valt att låta stämman avgöra frågan. Det är dock FS rekommendation att stämman säger ja till att Ne-Wasa får SM-status.”

För att se propositionerna i sin helhet, följ länken till årsmöteshandlingar, där också all annan nödvändig information kring årsmötet kommer att finnas.

Här är propositionerna
Ne-Waza

Stadgeändring

30
19
32