Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har arbetat fram sitt förslag till SB&K:s styrelse, något som sedan årsmötet röstar om på lördag.

14 mars 2018  |  Jonathan Broberg

Här är förslagen.

Ordförande
August Wallén, omval

Övriga kandidater:
Musse Hasselvall

Ledamöter
Fredrik Gundmark, omval
Tobias Back, omval
Johanna Rydberg, omval
Elin Bladh, omval
George Sallfeldt, nyval
Musse Hasselvall, nyval

Suppleanter

Patricia Kazimierczak, idag suppleant 1, omval
Clara Wetzelmayr, idag suppleant 2, omval

Revisor
Christian Lund, omval
Thomas Lönnström, auktoriserad, omval

Revisorssuppleant
Hans Brändström, omval
Jens Karlsson, auktoriserad, omval

2
0
1