Nyheter

Tillgänglighetsstipendium

Parasport Sverige och KONE vill uppmuntra till och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar som kan göras i eller utanför idrottsanläggningar och därmed öka möjligheterna för alla, oavsett fysiska förutsättningar, att kunna idrotta. För tredje året i rad delas därför ett tillgänglighetsstipendium på 50 000 kronor ut.

Pengarna ska gå till konkreta tillgänglighetsanpassningar och ge fler möjlighet till fysisk aktivitet. Stipendiet är öppet för ansökan från Sveriges alla idrottsföreningar, d.v.s. även föreningar som idag inte utövar någon parasport.

Mer information och ansökningsformulär finns här.