Preliminär röstlängd inför årsmötet

SB&K genomför årsmöte den 21 mars 2020 på World Trade Center i Stockholm. Alla medlemsföreningar är välkomna att besöka årsmötet men för rösträtt måste föreningen vara upptagen på röstlängden.

17 februari 2020  |  Sofia Arnbom

Röstlängd
På röstlängden framgår vilka föreningar som har rätt till rösträtt vid årsmötet. För rösträtt på årsmötet ska föreningen i enlighet med stadgarna rapporterat sin medlemsfördelning samt betalt in korrekt medlems-, försäkrings- samt ev. distriktsavgift senast 2020-01-31.

»» Preliminär röstlängd SB&K 2020

Om förening har rapporterat samt betalt i tid men saknas i röstlängden meddela info@budokampsport.se så snart som möjligt. Var noga med att uppge föreningens fullständiga namn, SB&K:nr samt betalningsdatum.

Fullmakt
Innan årsmötet (se kallelse för exakt tid) sker en fullmaktsgranskning. Fullmakt att skriva ut och skriva på hämtas under Förbund » Årsmöten.

Om fullmakt ur SB&K:s stadgar:
”Förening ska representeras av förtroendevald ledamot i föreningen eller befullmäktigat ombud. Ombud ska vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Fullmakt för egen förening ska vara skriftlig. Fullmakt för annan medlem än egen förening ska alltid vara skriftlig. Ombud får ha högst 2 fullmakter för annan medlem än egen förening. Vald ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud.”

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar publiceras under Förbund » Årsmöten varefter de är tillgängliga, dock senast två veckor innan årsmötet.

Stadgar
SB&K:s stadgar finns att läsa i sin helhet under Förbund » Stadgar.

Text: Sofia Arnbom
Foto: Sofia Arnbom

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52