SB&K deltog i konferens om hjärnskakningar

UTBILDNING | Förbundet på plats när bland annat forskare och idrottare träffades för att diskutera idrottsrelaterade huvudskador.

30 augusti 2021  |  Mats Lilja

Den gångna helgen (27−28 augusti) genomförde RF-SISU konferensen Hjärnskakningar inom idrotten. Syftet var att genom en rad experter ge en uppdaterad genomgång av nuvarande kunskapsläge om diagnostik och behandlingsåtgärder.

Konferensen i Visby gällde också som en fördjupningskurs i idrottsmedicin enligt SFAIM:s kriterier. Fullständigt program finns utlagt på RF-SISU Gotlands hemsida.

Jag var på plats för Svenska Budo & Kampsportsförbundets räkning. Detta för att dels själv lära mig mer om dessa frågor, dels för att initiera framtida samarbeten för förbundets räkning.

Hjärnskakningarna och dess behandling var givetvis i fokus men även närliggande ämnen så som nackproblematik, psykisk hälsa och skyddsutrustning avhandlades.

Tidigare forskning, varav ett flertal undersökningar redogjordes för under konferensens gång, rör framför allt fotboll, amerikansk fotboll, ishockey och boxning. Men en stor del av resultaten från den forskningen kan appliceras på andra idrotter också.

I den pågående forskningen anses såväl ungdomar som kvinnor vara riskgrupper när det gäller huvudskador.

Det finns all anledning för oss som specialidrottsförbund att återkomma i detta ämne och då förhoppningsvis även med någon form av utbildningsinsats. Har ni frågor eller förslag gällande detta så får ni gärna höra av er till mig på lilja@budo.se.


Mats Lilja
Kommunikationsansvarig
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Foto: Pixabay

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

2
8
10