Rörligt inspirationsmaterial framtaget för skolan

SB&K. Med stöd från RF har förbundet tagit fram filmer med olika kamplekar och aktiviteter som passar i skolmiljö.
(Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån)

19 januari 2023  |  Annie Bondefelt

Med stöd från RF:s “Rörelsesatsning i skolan“, ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten, har SB&K tagit fram rörligt material. Filmerna som producerats ska inspirera till kampsportslek i skolmiljö. Aktiviteterna som presenteras i filmerna bygger på kamplek (bråklek) och är utformade till att passa alla och kan göras både i inomhus- och utomhusmiljö.

Syftet med filmerna är även att skapa en ökad förståelse för kamplek inom skolväsendet. Riskfulla lekar förbjuds ofta i skolmiljö trots dokumenterad forskning som visar på dess betydelse för barns utveckling. 

Läs mer om riskfulla lekar på undersidan “Kamplek i skolan”.

Hitta allt rörligt materialet här.

 

Text: Annie Bondefelt

47
41
42