SB&K står bakom motion kring elitidrottsstöd

SB&K/RF. Riksidrottsförbundets årsmöte arrangeras nästa vecka och SB&K har varit med och tagit fram motionen om elitidrottsstöd tillsammans med andra SF.
– Det har varit en samstämmighet i arbetet och även om alla var förbannade så präglades mötena av en positiv vilja att jobba för en förändring av tagna beslut, säger SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark.
(Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån)

19 januari 2024  |  Annie Carriage

RF kommer den 23 januari hålla extrastämmor för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Under mötet kommer en ny ordförande väljas, valberedning har föreslagit Anna Iwarsson som för tillfället är tillförordnad.
Under stämman kommer också den motion kring uteblivet elitidrottsstöd lyftas, en motion som SB&K har varit en del av att ta fram.

– Det är ungefär 15 SF som har deltagit i framtagandet av motionen. Det har varit en blandning av ordföranden och generalsekreterare som deltagit och det har varit en bra process där det känns som att flera av de mindre förbunden kommit varandra närmare. Det har varit en samstämmighet i arbetet och även om alla var förbannade så präglades mötena av en positiv vilja att jobba för en förändring av tagna beslut, säger SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark.

En enkel översikt av motionen är att-satserna nedan men motionen finns också att ta del av i sin helhet här liksom resterande handlingar.

“…Motionärerna föreslår att Riksidrottsförbundets extra årsmöte beslutar:

• Att samtliga SF med landslagsverksamhet inkluderas i RF:s elitstöd och är en del av #elit2030. 

• Att RS/RF drar tillbaka beslutet kring verksamhetsstöd 2024 och 2025.

• Att inför beslut om verksamhetsstöd elitidrott 2026 och 2027 ta fram nya principer med mer kvalitativ bedömning tillsammans med samtliga SF och landslagsverksamhet.

• Att uppdra till #elit2030 att ta fram mål kring svenska placeringar 2030 som inkluderar alla SF med landslagsverksamhet.

• Att det inför en bidragsprincip RF där RS ska ta del av en konsekvensutredning kring respektive SF innan beslut tas om substantiell förändring av bidrag…”

Årsmötet kommer att streamas, länk till detta kommer upp på denna sida.

Text: Annie Carriage

0
0
0