Tränarutbildningar höst

Vårens utbildningstillfällen ställdes in till följd av coronapandemin. I och med att rekommendationerna i början av sommaren ändrades fortsätter planeringen av höstens utbildningar enligt tidigare plan men utifrån de riktlinjer som tagits fram.

8 juli 2020  |  Sofia Arnbom

Riktlinjerna konkretiserar insatser kring just utbildningsverksamheten men vi behöver vara beredda på behov av snabba justeringar om läget ändras. Fokus är fortsatt att minska smittspridningen vilket alla måste ta ett personligt ansvar för.

» Riktlinjer utbildning med anledning av coronapandemin


Vårens utbildningar inställda
För de utbildningstillfällen som ställdes in under våren kommer i möjligaste mån nya tillfällen att planeras under senare delen av hösten. För utbildningar på Bosön finns sedan tidigare tillfällen inplanerade under hösten och i dagsläget håller vi oss till dessa. Inga anmälningar från våren flyttas över till nytt tillfälle utan du behöver registrera en ny anmälan om du önskar delta på utbildning i höst.

Höstens utbildningstillfällen
Respektera sista anmälningsdatum. Avbokningsregler, semestertider samt korttidspermittering av kansliets personal gör att vi behöver hålla extra hårt på de exakta datumen vid beslut om genomförande av utbildningarna.

29-30 augusti, sista anmälan 4 augusti
Tränarutbildning Steg 2
, Visby
– ANMÄLAN

12-13 september, sista anmälan 9 augusti
Tränarutbildning Steg 1, Östersund
– ANMÄLAN

3-4 oktober, sista anmälan 2 september
Tränarutbildning Steg 1
, Bosön, Stockholm
– ANMÄLAN

3-4 oktober, sista anmälan 2 september
Tränarutbildning Steg 2
, Bosön, Stockholm
– ANMÄLAN

7-8 november, sista anmälan 7 oktober
Tränarutbildning Steg 2
, Sundsvall
– ANMÄLAN

14-15 nov & 5-6 dec, sista anmälan 14 oktober
Tränarutbildning Steg 3
, Bosön, Stockholm
– ANMÄLAN

 

Eventuellt ytterligare tillfällen publiceras efter att de är bekräftade på sidan för utbildning.

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

0
0
0