Ansök om Elitidrottsstipendium

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET. För dig som tävlar på elitnivå och samtidigt studerar eftergymnasialt kan du nu ansöka om årets stipendium.
(Foto: Maxim Thore/Bildbyrån)

1 februari 2024  |  Annie Carriage

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Totalt delas det årligen ut 50 stipendium á 50 000 kronor (25 000 per termin).

Förra omgången fick en av SB&K:s idrottare stipendium, jodo-utövaren Josef Ewerman.

För att kunna ansöka om stipendiet måste du enligt RF:

• vara på (svensk) landslagsnivå (junior-senior) inom din idrott och haft landslagsuppdrag de senaste två åren

• vara medlem i en förening som är ansluten till ett av Riksidrottsförbundets medlemsförbund (specialidrottsförbund)

• kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå

• studera på minst halvfart under stipendieåret (september–juni), motsvarande 30 högskolepoäng över två terminer på studier på högskola/universitet.

Mer information om Elitidrottsstipendiet finns på Riksidrottsförbundets hemsida. Där du också kan göra din ansökan.

Mer information på vår hemsida
» Elitidrottsstipendium
» Elitidrottare från SB&K som beviljats stipendiet
» Dubbla karriärer (RIU/EVL)

0
0
0