ADV21: Dags för årets temavecka om antidoping

ANTIDOPINGVECKAN 2021 | Hela den här veckan uppmärksammar vi vårt och andras antidopingarbete. Detta genom bland annat intervjuer, fakta och filmer.

4 oktober 2021  |  Mats Lilja

Antidopingveckan är återkommande varje år på budokampsport.se även om tidpunkten kan variera. I år har vi valt att arrangera den under hösten och kalla den för ADV21.

Årets antidopingvecka är extra angelägen av två skäl:

  • Sedan årsskiftet har Sverige en ny nationell antidopingorganisation. Antidoping Sverige ersatte då föregångaren Svensk Antidoping, och är dessutom en fristående organisation. Tidigare låg antidopingarbetet under Riksidrottsförbundet.
  • Allt fler tävlingar kommer att anordnas det närmaste året i takt med att restriktionerna med anledning av coronapandemin minskar. För de som fått se sina idrottssatsningar pausade är det viktigt att fortsätta att följa protokollen och inte ta några risker nu när verksamheterna mer och mer återgår mot det normala.

Den närmsta veckan (4–8 oktober) genomförs Antidopingveckan 2021 här på hemsidan. Då kommer ni bland annat få möta företrädare för det svenska antidopingarbetet, läsa om SB&K:s medicinska kommitté och se filmer producerade av både SB&K och Antidoping Sverige.

Varför gör vi då den här satsningen?

Att arrangera Antidopingveckan ingår i Svenska Budo & Kampsportsförbundets uppdrag. Detta enligt den verksamhetsplan för 2021 som antogs i samband med förbundsstämman den 27 mars (sida 51−52 i årsmöteshandlingarna).

Att informera om antidopingarbetet är även ett av förbundets 19 effektmål enligt SB&K:s förbundsutvecklingsplan, som alla specialidrottsförbund under Riksidrottsförbundet måste upprätta.

I RF:s stadgar fastslås dessutom att specialidrottsförbund ska ”aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet” (11 kap, §4, punkt 5).

Har ni frågor kring Antidopingveckan eller antidopingarbetet i stort så kan ni kontakta oss på info@budokampsport.se.

Välkomna till ADV21!


Mats Lilja, Sofia Arnbom
Projektansvariga för Antidopingveckan
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Foto: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52